RJ Details


   

Ram Prasad Rana

Program Presenter

Date of Birth:  

गीत संगित र रेडियो सुन्ने विशेष रुची भएकै कारणले वि.स. २०६४ सालमा उद्घोषणको तालिम लिए र त्यसै गरी रडियोमा कार्यक्रम चलाउने प्रवल इच्छा भएकै कारणले २०६५ साल देखि हाल सम्म दिनेश एफ.एम मा राना भाषाको कार्यक्रम चालाई रहेको छु ।

Programs By : Ram Prasad Rana

© Dinesh FM 93.8 MHz. All Rights Reserved